XUẤT TRẢ LẠI PHỤ LIỆU ĐÓNG GÓI CHO NHÀ SẢN XUẤT

Một công ty có nhập  linh kiện được xếp trên các khay nhựa và được đóng gói trong carton chứa các  thiết bị điện tử, Nếu nhà cung cấp muốn bên cty xuất trả lại khay nhựa cho họ thì làm thủ tục thế nào. Vậy công ty xuất phi mậu dịch được không? và có phải làm thêm công văn không?

 

Căn cứ khoản 1 Điều 49 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

          “Điều 49. Thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tạm xuất.

          1. Các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng bao gồm:

          a) Container rỗng có hoặc không có móc treo;

          b) Bồn mềm lót trong container để chứa hàng lỏng;

          c) Các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác”.

          Như vậy, đối với bao bì, vật tư đóng gói (khay nhựa...) công ty khai báo theo phương thức quay vòng tạm nhập tái xuất. Theo đó, khi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, công ty phải khai báo bao bì,vật tư đóng gói này tách riêng tờ khai với hàng hóa đi kèm. Hồ sơ thủ tục tạm nhập tái xuất theo phương thức quay vòng thực hiện theo quy định tại điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Cụ thể:

          “…2. Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục. Trường hợp thương nhân với bên đối tác thỏa thuận kéo dài thời hạn tạm nhập, tạm xuất thì trước khi hết thời hạn đã đăng ký, người khai hải quan có văn bản thông báo và nộp kèm văn bản thỏa thuận gia hạn tạm nhập, tạm xuất cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục. Quá thời hạn tạm nhập, tạm xuất đã đăng ký, nếu thương nhân chưa tái xuất, tái nhập hàng hóa thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

          ...4. Hồ sơ hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo, phương thức quay vòng khác quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này tạm nhập - tái xuất:

          a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;

          b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt: 01 bản chụp;

          c) Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.

          5. Hồ sơ hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này tạm xuất - tái nhập:

          a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;

          b) Giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.

          6. Thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này.

          7. Địa điểm làm thủ tục hải quan:

          a) Đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều này: Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu;

          b) Đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này: Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu”.

Để biết thêm chi tiết hãy inbox với chúng tôi Zalo : 0936549944, email : david@eximco.vn