THỦ TỤC NHẬP KHẨU VẢI KHÔNG DỆT

Mã HS của vải không dệt

Để xác định đúng về chính sách, thủ tục nhập khẩu, đầu tiên cần xác định mã số HS của mặt hàng.

Nếu mặt hàng hàng vải không dệt được xác định chủ yếu bằng xơ staple (tỷ lệ sợi Filament nhân tạo ít hơn xơ staple) thì thuộc phân nhóm 5603.9x - Loại khác.

Tùy theo định lượng của mỗi sản phẩm vải không dệt nhập khẩu mà tương ứng với mỗi phân nhóm cụ thể trên biệu thuế xuất nhập khẩu.

Chứng từ khai báo hải quan khi nhập khẩu vải không dệt bao gồm các chứng từ như sau:

  • Sales contract (Hợp đồng thương mại)
  • Commercial Invoice (Hóa đơn thương mại)
  • Packing List (Phiếu đóng gói hàng hóa)
  • Bill of lading (Vận đơn đường biển )
  • Certificate of original (Giấy chứng nhận xuất xứ: C/O form E, C/O form AK, C/O form D,…)

Để được biết chi tiết thủ tục nhập khẩu hàng hãy liên hệ Zalo/Viber : 0936549944