Thủ tục nhập khẩu quần áo bảo hộ lao động

Thủ tục nhập khẩu hàng tương đối đơn giản có các lưu ý sau: 

Trường hợp mặt hàng “Quần áo bảo hộ lao động” đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công thương.

          Trường hợp mặt hàng “Quần áo bảo hộ lao động” mới 100% không thuộc diện hàng hoá cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiên theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. 

          Lưu ý, sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da thuộc đối tượng áp dụng 21/2017/TT-BCTngày 23 tháng 10 năm 2017 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng FORMALDEHYT và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

          Về hồ sơ, thủ tục nhập khẩu Công ty căn cứ điều 16 và điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 vat TT 39 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Để được biết thêm hãy inbox Zalo 0936549944