DỊCH VỤ XIN PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ IN

Giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in đã được xác nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều 14 đối với cơ sơ in quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP

Do vậy, khi làm thủ tục hải quan tại CK , máy in offset  cho sản xuất công nghiệp phải làm thế nào để nhập khẩu được hãy liên hệ với chúng tôi,

Tags: