CDCI: Sáng kiến đột phá của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Với việc xây dựng “Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở” (CDCI), Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và trở thành đơn vị đầu tiên trong Ngành xây dựng và triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

  Cục Hải quan tỉnh Quảng ​Ninh công bố bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở.
 

Năm 2016, tỉnh Quảng Ninh là địa phương tiên phong trong cả nước đưa ra sáng kiến xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (gọi tắt là DDCI).

 

Kết quả đánh giá xếp hạng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh:

 

- Năm 2015, tỉnh Quảng Ninh đánh giá xếp hạng 7 sở, ban, ngành, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xếp thứ 7/7.

 

- Năm 2016, tỉnh Quảng Ninh đánh giá xếp hạng 15 sở, ban, ngành, Cục Hải Quan tỉnh Quảng Ninh đã vào nhóm cơ quan thứ hạng cao trong tỉnh, xếp thứ 4/15 sở, ban, ngành.

 

Trên cơ sở các kết quả đạt được trong DDCI của tỉnh trong năm 2016, năm 2017, Cục Hải quan tỉnh mạnh dạn đưa ra sáng kiến xây dựng “Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh” (CDCI) và trở thành đơn vị đầu tiên trong Ngành xây dựng và triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Ngày 19/12/2017, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh năm 2017.

 

Bộ chỉ số CDCI của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được xây dựng gồm 6 chỉ số thành phần lớn:

 

-            Chỉ số thứ nhất là tính minh bạch và tiếp cận thông tin.

 

-            Chỉ số thứ hai là thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

 

-            Chỉ số thứ ba là chi phí không chính thức.

 

-            Chỉ số thứ tư là vai trò của người đứng đầu chi cục.

 

-            Chỉ số thứ năm là chất lượng phục vụ của công chức hải quan.

 

-            Chỉ số thứ sáu là mức độ dễ dàng và thuận tiện trong thực hiện thủ tục hành chính hải quan.

 

Kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng hoạt động và xếp hạng 7 Chi cục cửa khẩu và người đứng đầu 7 Chi cục này được công bố ngay sau khi hoàn thành báo cáo kết quả khảo sát của đơn vị tư vấn. Đây là sự đột pháp mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm của Lãnh đạo Cục và tập thể cán bộ, công chức Cục Hải quan Quảng Ninh trong công tác cải cách phát triển hiện đại hóa.

 

Kết quả đánh giá, xếp hạng CDCI năm 2017 cũng đã chỉ ra cho từng Chi cục Hải quan thấy rõ chất lượng phục vụ, cũng như năng lực của mình so với mặt bằng chung của Cục Hải quan, của tỉnh Quảng Ninh và của Ngành Hải quan.

 

Bên cạnh đó, CDCI cũng phán ánh hết sức khách quan những cố gắng, nỗ lực, đột phá của Cục Hải quan tỉnh trong các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua kết quả đánh giá, ghi nhận của doanh nghiệp trên tất cả các chỉ số.

 

Cũng tại hội nghị, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã vinh danh và tặng giấy khen cho 2 đơn vị dẫn đầu là Chi cục Hải quan Móng Cái và Chi Cục Hải quan cảng Cái Lân, đồng thời tặng giấy khen cho Chi cục trưởng 2 đơn vị này.

 

Việc Cục Hải quan tỉnh Quang Ninh mạnh dạn triển khai thực hiện CDCI đã tạo bước đột phá mạnh mẽ trong công tác cải cách, phát triển hiện đại hóa hải quan. Các kết quả bước đầu được đánh giá là thiết thực và có tính đổi mới sáng tạo cao.

 

Trong năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở của Cục. Mở rộng, bổ sung đơn vị đánh giá đến các phòng tham mưu (Phòng Thuế XNK, Phòng Giám sát quản lý), cải tiến phương thức đánh giá, khảo sát đảm bảo thực chất, khách quan và chất lượng cao nhất.

Tags: