Tăng cường kiểm tra xuất xứ hàng hóa

Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ hàng hóa. Trường hợp có nghi vấn cần báo cáo và gửi hồ sơ liên quan để Tổng cục tiến hành xác minh. Trong thời gian đó, hàng hóa NK không được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Cụ thể, trường hợp có nghi vấn liên quan đến tính hợp lệ của C/O, các thông tin khai báo C/O hay xuất xứ thực tế của hàng hóa NK (ví như có dấu hiệu giả mạo chữ ký, con dấu C/O, sự không phù hợp giữa thông tin về hàng hóa khai báo trên C/O với chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, nghi ngờ về tiêu chí xuất xứ khai báo trên C/O hay qua kiểm tra thực tế - nếu có phát hiện xuất xứ thể hiện trên hàng hóa khác so với khai báo, quy định về vận chuyển trực tiếp…) thì Cục Hải quan tỉnh, tỉnh phố phải báo cáo và gửi hồ sơ cho Tổng cục Hải quan để xác minh.

Thời gian chờ kết quả xác minh, hàng hóa áp dụng theo mức thuế suất ưu đãi MFN.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi làm thủ tục với mặt hàng áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt  cần tăng cường kiểm tra xuất xứ theo đúng quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và các Thông tư của Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đưa ra những nội dung cần lưu ý khi xem xét chấp nhận C/O như: Khai báo nộp C/O trên tờ khai hải quan; thể thức C/O; thông tin khai báo trên C/O; chứng từ vận tải và chứng từ chứng minh đảm bảo tính nguyên trạng về xuất xứ…

Tags: