Thuế suất theo hiệp định Việt Nam - EU (EVFTA)

Từ ngày 01/08/2020 hiệp định tự do thương mại Việt nam - EU(EVFTA) ...

Thông báo thay đổi thông tin công ty

Thông báo thay đổi thông tin công ty

NHẬP KHẨU MÁY LÀM KHẨU TRANG

HS code máy sản xuất khẩu trang và chính sách nhập khẩu  Mã HS code ...

DANH MỤC HÀNG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ HIỆU SUẤT ...

Căn cứ theo quyết định của Thủ Tướng Chính phủ số 04/2017/QD-TTg - Quy ...

Diễn đàn làm thủ tục hải quan online

Video

  • https://www.youtube.com/watch?v=ROlvDsNB0Cg

  • https://www.youtube.com/watch?v=fqrh_qDpIhc