XUẤT TRẢ LẠI PHỤ LIỆU ĐÓNG GÓI CHO NHÀ SẢN XUẤT

Một công ty có nhập  linh kiện được xếp trên các khay nhựa và được ...

Thuế suất theo hiệp định Việt Nam - EU (EVFTA)

Từ ngày 01/08/2020 hiệp định tự do thương mại Việt nam - EU(EVFTA) ...

Thông báo thay đổi thông tin công ty

Thông báo thay đổi thông tin công ty

NHẬP KHẨU MÁY LÀM KHẨU TRANG

HS code máy sản xuất khẩu trang và chính sách nhập khẩu  Mã HS code ...

Diễn đàn làm thủ tục hải quan online

Video

  • https://www.youtube.com/watch?v=ROlvDsNB0Cg

  • https://www.youtube.com/watch?v=fqrh_qDpIhc